Normes urbanístiques del Pla General Metropolità

  Modificacions normes urbanístiques Pla General Metropolità
  Ordenances metropolitanes d'edificació
  Modificacions de les ordenances metropolitanes d'edificació
  Ordenança metropolitana de rehabilitació
  Modificacions de l'ordenança metropolitana de rehabilitació
  Ordenança metropolitana de publicitat
 
Per visualitzar-ho correctament es requereix:
Get Adobe Reader   Get Flash Player
* És necessari disposar de connexió a internet.