Modificacions de l'ordenança metropolitana de rehabilitació

 

 

Cerdanyola del Valls

 

1. Ordenana complementˆria :  Modificaci— de lŐarticle 20 (instalálaci— dŐascensor en edificis existents) a Cerdanyola del Valls, de 6 de novembre de 1996 (DOGC nœm. 2289 de 04/12/96)

 

Pallejˆ

 

1. Modificaci— puntual de lŐOrdenana Metropolitana de Rehabilitaci— per a la instalálaci— dŐascensors i aparells elevadors a determinats edificis del municipi de Pallejˆ, de 17 de desembre de 2003 (DOGC nœm. 4063 de 04/02/04)

 

 
 

Modificacions de l'ordenança metropolitana de rehabilitació