Modificacions de les ordenances metropolitanes d'edificació

 

 

Badalona  

 

1. Modificació de l’article 125 de les OO.MM. d’Edificació, pel que fa al terme municipal de Badalona, de 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 1989 de 23/12/94)

 

Barcelona 

 

1. Modificació de l’article 71.3 de les OO.MM. d’Edificació, a Barcelona, de 19 de desembre de 1990 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91)

 

2. Modificació de l’article 24 de les OO.MM. d’Edificació, al terme municipal de Barcelona, de 19 de maig de 1993 (DOGC de 06/08/93)

 

3. Modificació de les OO.MM. d’Edificació, pel que fa al terme municipal de Barcelona, consistent en la introducció de l’article 121 bis, de 4 de febrer de 1998 (DOGC núm. 2608 de 27/03/98)

 

Cerdanyola del VallŹs

 

1. Ordenances Municipals complementąries de les Metropolitanes, a Cerdanyola del VallŹs, de 5 d’abril de 1990 i 13 de febrer de 1991 (DOGC núm. 1439 de 6/05/91) i 18 de desembre de 1991 (DOGC núm. 1580 de 8/04/92)

 

2. Ordenances complementąries de les ordenances municipals d’edificació, a Cerdanyola del VallŹs, de 4 de marć de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de 23/10/92)

 

3. Ordenanća municipal complementąria de les metropolitanes d’Edificació (art.97) relativa al tancament de finques sense edificar, a Cerdanyola del VallŹs, de 9 de marć i 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 2018 de 1/03/95)

 

4. Ordenances complementąries de les OO.MM. d’Edificació, relatives a la modificació dels articles 70 i 92, a Cerdanyola del VallŹs, de 21 de juny de 1995 i 25 d’octubre de 1995 (DOGC núm. 2136 de 01/12/95)

 

5. Ordenanća complementąria :  Modificació articles 112.8, 112.9 i 112.10 de les OO.MM. d’Edificació, rampes i accessos als aparcaments, a Cerdanyola del VallŹs, de 15 de desembre de 1999 (DOGC núm. 3121de 14/04/00)

 

L’Hospitalet de Llobregat

 

1. Ordenanća sobre aparcaments soterranis construēts en subsėl de la xarxa viąria, parcs públics, jardins i zones verdes, a L’Hospitalet de Llobregat, de 10 d’abril de 1991 i 25 de marć de 1992 (DOGC núm. 1622 de 22/07/92)

 

2. Modificació de l’article 198 de les OO.MM. d’Edificació, consistent en la supressió dels apartats 1–2 ,  a L’Hospitalet de Llobregat, de 15 de juny de 1994 (DOGC núm. 1970 de 9/11/94),

 

3. Supressió de l’apartat 4 de l’article 198 de les OO.MM. d’Edificació, a L’Hospitalet de Llobregat, de 13 de maig de 1998 (DOGC núm. 2721 de 09/09/98)

 

Santa Coloma de Gramenet

 

1. Ordenanća complementąria de l’edificació, de Santa Coloma de Gramenet, de 31 de gener 1994 (DOGC núm. 1882 de 11/04/94)

 

2. Modificació de l’article 24 de les OO.MM. d’Edificació a Santa Coloma de Gramenet, de 5 de juny de 1996 (DOGC núm. 2229 de 12/07/96)

 

 
 

Modificacions de les ordenances metropolitanes d'edificació